Svårt att hitta potentiella medarbetare?

Svårt att hitta potentiella medarbetare?

Rekrytering behöver inte kosta en förmögenhet. Vi på Nowa Kommunikation har flera års erfarenhet av att hjälpa små till stora företag att sänka sina rekryteringskostnader.

Vi arbetar med att finna rätt kandidat på rätt plats till rätt pris. Med annonsering i sociala medier hjälper vi er att synas där era potentiella kandidater finns. Idag handlar det inte längre om att kandidaten aktivt skall behöva leta efter jobbannonser, annonserna skall nå kandidaten där de befinner sig.

Nowa Kommunikation erbjuder fyra färdiga paket, men vi hjälper även till med specialanpassade lösningar.

 

Online Bas

Baspaketet är framför allt lämpligt för den typ av tjänster där du tror att andra aktiviteter sker, där konkurrensen är låg och där det är – om inte lätt – så i alla fall inte svårt att hitta kandidater.

Nowa köper annonser och skapar kännedom i Facebook och LinkedIn, allt till breda, större grupper.

Nowa ser också till att tjänsten är sökbar på Google för att stötta sökandet.

Generellt kan vi säga en sak – Online Bas ger ett väldigt bra resultat med tanke på den låga kostnaden. Att 50-100 personer klickar på din annons för 2 995 kronor är väldigt kostnadseffektivt med tanke på att annonserna endast visas för en specifik målgrupp som är positionerad efter tjänstens kriterier.

Kampanjperiod: 4-5 dagar

Läs mer om Online Bas

 

Online Plus

Genom att välja Online Plus ökar ni synligheten i sociala medier i samband med er rekrytering. Nowa riktar er tjänst mot en relevant målgrupp på ex Facebook, LinkedIn och/eller Google.

Med bilder, rubriker och texter hjälper vi er att på ett kostnadseffektivt sätt nå träffsäkert i er målgrupp för endast 14 995 kr.

Annonserna syns i användarens flöde, till ex nyhetsflödet (om Nowa får administratörsbehörighet), som en banner eller en annons i högerspalten. För att resultatet ska bli så bra som möjligt optimeras annonseringen efter behov under kampanjperioden. En job post på LinkedIn (under 30 dagar) är inkluderad i Online Plus.

Kampanjperiod: 10-15 dagar

Läs mer om Online Plus

 

Online Stor

En större investering som nästintill kan ersätta dina kostnader för sök vid rekrytering. Kampanjen optimeras kontinuerligt då Nowa följer utvecklingen och skruvar på målgrupper, rubriker, bilder och texter. Paketet, för 29 995 kr, inkluderar en job post på LinkedIn under 30 dagar.

Det här paketet lämpar sig väl för svårrekryterade tjänster och bär sig helt utan kompletterande medier.

Kampanjperiod: 15-20 dagar

Läs mer om Online Stor

 

Online Avancerat 

Det avancerade paketet är till för passiva kandidater, de som inte aktivt söker jobb och där du förväntar dig att det är svårt att rekrytera.

Det vi åstadkommer i vårt paket, är att vi med vår expertis letar upp grupperingar, målgrupper, individer som bör vara intresserade i de Facebook, LinkedIn och/eller Google för 49 995 kr. Vi varierar budskap och optimerar löpande.

Huvudmediakanalen är LinkedIn och arbetet sköts genom ett stort antal delmålgrupper som söks upp och får ta del av ett stort antal olika budskap tills rätt kandidater reagerat. Tjänsten är i det närmaste att jämföra med headhunting.

Kampanjperiod: 2-4 veckor

Läs mer om Online Avancerat

 

Vill du veta mer eller beställa något av paketen?

Kontakta Louise Engholm

Tel: 031-712 73 09

Mail: louise.engholm@nowa.se