Vi hittar rätt

Nowa Human Resources (HR) är ett område där vi dagligen arbetar med arbetsgivarens kommunikationsfrågor. Det kan exempelvis röra sig om att tydliggöra sitt arbetsgivarvarumärke eller att nå rätt målgrupp vid en rekrytering. 

 

Våra tjänster

Inom Nowa HR specialiserar vi oss på de kommunikationsutmaningar som arbetsgivare möter. Det innebär att vi hjälper HR- avdelningar och ledning med allt från att stärka och utveckla sitt arbetsgivarvarumärke till att göra målgruppsanalyser och allt rörande annonsering. Vi arbetar både med hela rekryteringskampanjer för specifika rekryteringar men även med löpande rekryteringsannonsering. Nedan finner du några av de kunder vi har hjälp att hitta rätt personal.

Header_bilder2.jpg

Vilka vi jobbar med

Vi har bland annat gjort kampanjer och löpande rekryteringsannonsering för exempelvis AstraZeneca, Stockholms Läns Landsting, Sandvik, Elicit, ManpowerGroup i Norge, Dentsply, Karolinska universitetssjukhuset, Pensionsmyndigheten, Chalmers Tekniska Högskola, Polisen med flera.

Se våra uppdrag →

 

Vill du veta mer?

Kontakta Michael Stenfeldt genom att maila michael.stenfeldt@nowa.se eller ringa 031-712 73 02.

Endast .pdf eller .doc
Informationen som du lämnar kommer lagras internt hos Nowa Kommunikation för att kunna genomföra en rekryteringsprocess. Vill du ändra eller ta bort dina uppgifter, kontakta privacy@nowa.se.