Kommunikation över gränserna

Vår kompetens finns inom PR, strategisk kommunikation, medierådgivning, design och produktion, konceptutveckling, sociala medier, ljus och ljud, omvärldsanalys och mycket mer.

Vi är Nowa

Nowa är en oberoende kommunikationsbyrå som arbetar gränsöverskridande med kommunikation i alla dess former för offentlig och privat sektor. Sammanlagt är vi 41 anställda på våra kontor runt om i Sverige, samt Oslo.

Vi är moderbolaget i Thinc, en spännande koalition av byråer och företag som arbetar med kommunikation på ett eller annat sätt. Vår organisation är uppdelad i flera olika affärsområden, läs mer om respektive affärsområde nedan.

Vårt samhällsansvar

En av våra grundstenar är vårt samhällsansvar och att vi bryr oss om vår omvärld. Sedan starten har vi engagerat oss inom projekt av alla storlekar, både inom och utanför Sveriges gränser.

 

Läs mer →
isi02d_qx_w-himanshu-singh-gurjar.jpg

Hur vi blev Nowa

Nowa Kommunikation är en sammanslagning av Mediebyrån Meko och PR-byrån Kom Loss som sedan köpte reklambyrån Alsterlund. Vi har varit verksamma sedan 2005 och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Visby och Oslo.

Huvudägare är Anders Wallqvist, Rune Nordström och Hans Jacobsson och vi är medlemmar i Sveriges Mediebyråer, IAB, SEFS och Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM).

Vår byrå föddes ur tankarna om att framgångsrik kommunikation kräver en helhetssyn med grund i uppdragsgivarens affärs- eller verksamhetsmål. Kommunikation, oavsett köpta eller icke-köpta kanaler, ska förmedla samma budskap och följa en röd tråd. Från början till slut.