Strategiska konsulter

Nowa Executive hjälper dig att hantera din organisations utmaningar inom strategisk kommunikation, PR och management. Det kan handla om att kommunicera smartare, påverka dina målgrupper, bilda opinion eller förstå hur marknaden/omvärlden påverkar din verksamhet.

Det kan också handla om att du vill utveckla din organisation, bygga ett starkare varumärke eller vill utveckla din personal.

 

Våra konsulttjänster

Kommunikationsplaner, strategiskt och operativt arbete, affärs- och verksamhetsplaner, opinionsbildning och påverkan, varumärkesstrategier, kommunikations- och ledningsstöd till chefer, uthyrning av interimchefer och strateger, krishantering och kriskommunikation, journalistkontakter och medierelationer, intressent- och målgruppsanalyser, omvärldsanalyser och konkurrentanalyser, bransch- och marknadsanalyser samt scenario- och förändringsprocesser.

Vi kan även bistå med hjälp och stöd med att implementera sociala medier i din kommunikation och under event av olika slag, exempelvis Almedalen.

 

Executive-Shack-16x9.jpg

Våra konsulter

Alla konsulter har lång erfarenhet av strategisk kommunikation, PR och management på ledande och rådgivande positioner i näringsliv, organisationer och samhälle.

Vi har lång erfarenhet av att få både människor och organisationer att växa, utvecklas och tänka nytt. Våra kunder finns inom privata företag, offentlig sektor och organisationer.

Se våra uppdrag →

Vill du veta mer?

Kontakta Rune Nordström genom att maila rune.nordstrom@nowa.se eller ringa 08 522 173 09.