Rätt person till rätt plats

I Mölndal skulle AstraZeneca, ett globalt läkemedelsföretag med fokus på forskning, starta ett helt nytt koncept. De skulle utveckla en ny forskning inom området Inhalation och anställa 45 personer med specifika kompetenser inom detta område.

AstraZeneca har upphandlat Nowa Kommunikation som kommunikationsbyrå, främst för rekryteringsannonsering och arbete med arbetsgivarevarumärke och fick i uppdrag att hitta och implementera en kommunikationslösning.

 

 

Utmaning

Utmaningen var att lägga grunden för en kultur inom det nya området som skulle locka en målgrupp i en konkurrensutsatt bransch. Uppdraget hade en internationell karaktär med en global målgrupp.

iMac-AstraZeneca-mockup.png
140908_fyrberg_6071.jpg
Clipboard-AstraZeneca Flyer.png

Vår lösning

Vi skötte all kommunikation med målgrupperna, tog fram en plattform och strategi för att attrahera kandidater, producerade alla enheter och följde upp arbetet.

Vi utvecklade ett koncept baserat på AstraZenecas grafiska profil men anpassat till lokala förhållanden och till området, samt producerade en kampanjsajt, en stor nedladdningsbar pdf, trycksaker, annonser, budskap för sociala media och film, foto och copy.

Resultat

Efter ett halvår var 44 av 45 tjänster tillsatta. Den sista tjänsten tillsattes några månader senare. AstraZeneca var väldigt nöjda med resultatet.