Att hitta rätt personer

Elicit är ett IT-bolag i Göteborg, Stockholm och Malmö. De har funnits sedan 1999 och levererar digital konkurrenskraft till deras kunder i form av konsulter inom systemutveckling, IT-lösningar samt tar fram analytiska och strategiska lösningar.

 

Uppdrag

Vårt uppdrag var att ta fram en rekryteringskampanj som skulle öka antalet kvalificerade ansökningar från systemutvecklare till Elicit i Göteborg. Utmaningen låg i att hitta en lösning för att nå och attrahera en högt efterfrågad och svårrekryterad målgrupp.

iMac-Elicit-mockup.png
FB Elicit - MacBook.png
iPhone-Elicit IG.png
Elicit-Annons-Tidning.jpg (1)

Vår lösning

För att minska hindren för målgruppen vid ansökningsprocessen och för att stärka arbetsgivarvarumärket förnyade vi rekryteringssidan i funktion och utseende.

Utifrån den grafiska profil och deras värderingsgrund som vi i ett tidigare projekt tagit fram, skapade vi nytt annonsmaterial, en jobblandningssida och ett enkelt och smidigt formulär med ansökningsfält.

Vi skapade en medieplan och drog trafik från annonsering till hemsidan.

Resultat

Majoriteten av alla ansökningar kom via formuläret vi satte upp. Mellan den 1 juni–30 oktober kom det in över 70 ansökningar. Målet för rekryteringar vid första halvåret nåddes.

 

Vi har anställt 3 st och vi fått en synbarhet och ”existens” externt som vi inte haft innan.
– Anna Storm, VD Elicit