Vi är med dig genom livet

Från 2008–2015 arbetade vi med ManpowerGroup och verksamheterna Manpower, Experis och Right Management som rekryterar och hyr ut personal, driver entreprenader samt erbjuder konsulttjänster inom HR. 

Nowa Norge jobbar fortfarande med Manpower Norge och erbjuder medierådgivning, bokar samt så producerar vi all rekryteringsannonsering.

 

Utmaning

Vår utmaning i det här projektet var att Manpower behövde stärka sin position som bemannings- och rekryteringsföretag gentemot andra liknande företag och ville också utöka sin kännedom bland unga vuxna och sina kunder. Det krävdes ett koncept vars budskap skulle bära under en längre tid.

 

Manpower-Banner.jpg
ManpowerStairways-Tavling.png
ManpowerStairways-Kampanjsite.png

Vår lösning

Vi skapade ett nytt begrepp, ett undervarumärke med en grafisk profil som hade en tydlig avgränsning mot systerbolag och konkurrenter.

Förutom det kreativa idéarbetet, strategi och projektledning, så tog vi även fram material för annonsering och internt material, så som mailmallar och broschyrer.

Kampanjen Walk with us bygger på livets resa – att se sammanhanget i att ibland vara student, ibland anställd, ibland kund och ibland kandidat.

Genom att se relationen med Manpower över tid, över geografiska gränser och över etnicitet och andra grupperingar skapades ett sammanhang, en förklaring och en naturlig koppling. 

Resultat

Manpower använde plattformen som fungerade för både kunder och kandidater och tydligt förklarade skillnaden mellan Manpower och andra bemanning- och rekryteringsföretag.

Kännedomen hos unga ökade med 26%, den spontana erinran hos kunder ökade med 20%, kvalificerade CV ökade med 30% och besöken till kampanjsajten översteg målet med 25%.