Rekrytering för utveckling

Pensionsmyndigheten har i uppdrag att administrera och betala ut den allmänna pensionen och samtidigt informera om hela pensionen oavsett om du är pensionssparare, blivande pensionär eller pensionär.

Deras vision är att göra pensioner enklare – för att alla ska kunna leva i nuet.

 

Utmaning

Pensionsmyndigheten behövde stärka upp sin utvecklingsavdelning. De behövde därför öka attraktionskraften i deras arbetsgivarvarumärke för att kvalificerade ansökningar hos en svårrekryterad målgrupp skulle öka.

PM UTV-Site.png

Vår lösning

Vi tog fram en rekryteringskampanj för att stärka arbetsgivarvarumärket med en medieplan, ny kampanjsida och budskap som tydliggjorde myndighetens moderna arbetssätt.

Resultat

Den kampanjsidan som vi tog fram var mer effektiv än Pensionsmyndighetens ordinarie hemsida då det fanns ett tydligare budskap. Samtliga tjänster tillsattes av kvalificerad personal inom utsatt tid.

Vår rekryteringslösning var även betydligt mer kostnadseffektiv än en traditionell platsannonseringsprocess och lösningen har anammats av andra avdelningar på myndigheten.